Profilaktyka

W SKŁAD PROFILAKTYKI WCHODZĄ:

  • znakowanie zwierząt mikrochipem
  • szczepienia (szerszy opis w zakładce SZCZEPIENIA)
  • zapobieganie infestacji pasożytniczej (szerszy opis w zakładce PRZECIWPASOŻYTNICZA)
  • kastracje (szerszy opis w zakładce CHIRURGIA)

Implantacja mikrochipa jest obowiązkowa, w przypadku zwierząt wyjeżdżających za granicę. Jest to pierwsza czynność, jaką lekarz wykonuje, przy wystawianiu paszportu. Dokonuje się jej podskórnie, po lewej stronie szyi. Każdy mikrochip posiada indywidualny nr, który sczytuje się przy pomocy specjalnego czytnika. Nr ten można wprowadzić do międzynarodowej bazy danych zwierząt np. Safe-animal. Dzięki temu, w przypadku zaginięcia zwierzęcia, osoba która je odnajdzie, będzie mogła do Państwa dotrzeć.

Dlaczego warto zadbać o profilaktykę w przypadku zwierząt?

W przypadku zwierząt, podobnie jak i ludzi, znacznie lepiej zapobiegać powstawaniu schorzeń, niż mieć nadzieję na to, że do nich nie dojdzie. Proponowane przez nas procedury minimalizują ryzyko np. ropomacicza czy nowotworów listwy mlecznej. Profilaktyka umożliwia również powstrzymywanie rozwoju chorób pasożytniczych, zakaźnych (jak infekcje wirusowe i bakteryjne) czy chorób skóry. Dzięki niej można świadomie kontrolować rozród zwierząt, troszcząc się tym samym o ich dobrostan.

W trakcie procedur profilaktycznych można także przeprowadzać badania diagnostyczne, które pozwalają wykryć schorzenia na wczesnym etapie ich występowania. To z kolei zwiększa szansę na powodzenie leczenia, ogranicza jego koszty, a także sprawia, że cała procedura będzie trwała krócej i mniej obciąży organizm pacjenta.